Ingrid Zoodsma

Als geboren en getogen Friezin kwam ik via Groningen, waar ik de opleiding Logopedie in 1987 afrondde, in Leeuwarden terecht.

Ik was blij verrast dat ik mijn droom om te werken als vrijgevestigd logopedist direct na de opleiding al kon verwezenlijken. Daarnaast werkte ik 1 jaar in het speciaal basisonderwijs en ruim 5 jaar op kinderdagcentra voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Drachten en Leeuwarden.

In 1988 startte ik de dependance in Camminghaburen, waar ik nog steeds met veel plezier werk. Op maandag, dinsdag ochtend en woensdag ben ik op de Rengerslaan. Op donderdag  werk ik in het MFC Camminghaburen.

Ik was actief in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, volgde vele bij- en nascholingscursussen en een opleiding psychologie. De meest recente cursussen die ik volgde hadden betrekking op dyslexie, dysfasie, een te kleine woordenschat en ouderbegeleiding voor jonge stotterende kinderen (Lidcombe), mondmotoriek en broddelen /stotteren.

Mijn uitdaging is u van dienst te zijn. Uw vraag is mijn startpunt voor de gezamenlijke zoektocht. Ik bundel graag uw ervaringen met mijn kennis zodat we elkaar kunnen inspireren om verder te groeien.

Menu