Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als uw kind contact wil maken met anderen. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als het kind de taal niet of onvoldoende beheerst, dan is het beperkt in zijn mogelijkheid om met anderen te communiceren. De belangrijkste problemen hierbij zijn:

    • Een vertraagde taalontwikkeling. Hiervan is sprake als een kind op taalgebied beduidend achterblijft of afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik.
    • Lees-, en schrijfproblemen. Lezen en schrijven zijn evenals horen en spreken vormen van taal. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

    • Taalproblemen bij volwassenen

Voor vragen omtrent ’taal’ problemen kunt u ons natuurlijk ook altijd eerst vrijblijvend bellen of contact opnemen via de contactpagina.

24 uur per dag aanmelden bij onze praktijk.

Menu