Stem, spraak, taal en gehoor.

 U kunt bij ons terecht voor problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De hulpvraag die u of uw kind heeft, verdient maximale aandacht. Wij doen er daarom alles aan om u te helpen de problemen op te lossen of te verbeteren.

Spraak

Wanneer U of uw kind niet goed verstaanbaar is dan kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn.

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken met anderen. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Zowel kinderen als vowassenen kunnen in aanmerking komen voor logopedie wanneer er problemen zijn met taal.

Slikken

Bij kinderen kan een afwijkende slik aanwezig zijn die invloed heeft op de vorm van het gebit en de spraak, ook op latere leeftijd kunnen problemen met slikken ontstaan bijvoorbeeld door een beroerte of een neurologische aandoening.

Stem

Stemklachten kunnen erg lastig zijn in werk en prive leven. Ook het gevoel dat er ” iets” in de keel zit, adem problemen en chronisch hoesten kunnen een belemmering vormen in het dagelijks leven.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar als het kind een gesprek voert met iemand. Het kind reageert op wat de ander zegt en hoe het dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe het kind hoort beïnvloedt de reactie. Als het iets niet helemaal verstaan heeft, vraagt het kind om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Specialisaties

We zijn een allround logopediepraktijk maar beschikken ook over de nodige specifieke kennis.

Bel ons 058-2122335
of mail info@logopedieinleeuwarden.nl

Ervaringen bij onze praktijk

Menu