Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt.

Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.  De Praktijk voor Logopedie Rengerslaan volgt deze klachtenregeling.

 

Bent U tevreden vertel het anderen, bent U ontevreden vertel het ons!

24 uur per dag aanmelden bij onze praktijk.

Menu