Algemene informatie

Verwijzing

U kunt gebruik gaan maken van de diensten van de Praktijk voor Logopedie, zodra u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts.

Tarieven

Logopedie wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Wanneer u geen medische indicatie heeft maar wel graag advies en hulp wilt van een logopedist gelden de NZa tarieven.

Klanttevredenheid

Wij en de zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren we een cliëntervaringsonderzoek uit.

Wetgeving en privacy

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling.

Bel ons 058-2122335
of mail info@logopedieinleeuwarden.nl

Wat zeggen onze klanten?

Menu