Het had al veel eerder bedacht kunnen zijn: “Hoest schaamte”, het nieuwe woord uit de Coronacrisis. Chronisch hoesten gaat vaak samen met gevoelens van ongemak en schaamte. In deze Coronatijd heeft hoesten nog een extra lading gekregen. Als je hoest moet je thuis blijven en hoest je in het openbaar dan ben je nu plotseling COVID verdacht.
Dat een logopedist hulp kan bieden bij chronisch hoesten is nog niet altijd bekend. Hoestklachten worden door de logopedist behandeld met behulp van het SPEICH-C programma. Dit programma is wetenschappelijk bewezen effectief bij chronisch hoesten. Wij gebruiken het al enige jaren succesvol in onze praktijk. Tegenwoordig kan dit ook online en hoef je niet hoestend de deur uit. Onze praktijk werkt mee aan een grootschalig onderzoek voor en door logopedisten m.b.t. COVID-19 klachten want ook na COVID-19 kunnen hardnekkige droge hoestklachten blijven bestaan.

Wat is chronisch hoesten en hoe klinkt het?
We spreken van chronisch hoesten wanneer de hoestklachten langer dan 8 weken voortduren. Bij een chronische hoest is er sprake van een droge geïrriteerde hoest die geprikkeld wordt vanuit de keel. De meeste patiënten geven aan dat ze niet in staat zijn het hoesten te controleren. Bij de één is het hoesten onvoorspelbaar en de ander weet heel goed waardoor het hoesten wordt uitgelokt. Soms gaat chronisch hoesten gepaard met gevoelens als een band om de keel of een stekende pijn. Daarnaast hebben sommige patiënten ook slikklachten. Stemproblemen, samentrekken van de glottis (stemspleet) en kortademigheid of benauwdheid bij de inademing (dyspneu) komen ook geregeld voor bij patiënten die chronisch hoesten.

Wat is de oorzaak?
Hoesten wordt veroorzaakt door luchtwegaandoeningen of door een prikkeling van receptoren in de bovenste en onderste luchtwegen. Een prikkeling kan uitgelokt worden door bijvoorbeeld rook, damp, koude lucht, de mate van luchtvochtigheid, prikkeling in de keel, keelspanning, praten of fysieke inspanning. Eén op de twee patiënten met chronische hoestklachten ademt met de mond open. Mondademen leidt tot irritatie en droogte van de keelwand. Chronisch hoesten komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij vrouwen wordt de hoestreflex eerder geactiveerd door een hogere sensitiviteit. Daarnaast reageren vrouwen sterker dan mannen op het gebruik van ACE-remmers met hoesten. Deze medicijnen worden voorgeschreven bij hypertensie, chronisch hartfalen, een gestoorde linkerventrikelfunctie en bij diabetes type 1.

Wat kun je eraan doen?
Logopedische therapie richt zich met het SPEICH-C programma op het volgende:
• leren identificeren van de trigger die leidt tot hoesten
• het leren controleren en onderdrukken van het hoesten door controletechnieken
• het verkleinen van de irritatie in de keel en het strottenhoofd
• het optimaliseren van het stemgebruik

Voor wie is logopedie bij chronisch hoesten zinvol?
Bij 20% van de mensen met chronische hoestproblemen werken medicijnen niet of onvoldoende. Deze groep die ondanks medicatie blijft hoesten, komt in aanmerking voor logopedie.
Het is belangrijk dat u gezien bent door een (long)arts die de medische oorzaken van het hoesten onderzocht heeft.
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Of meldt U aan via ons contactformulier.

Menu